For virksomheder

For virksomheder

Når der er brug for psykologisk rådgivning

Nogle gange er der behov for mere end ledelse. Det er typisk der, hvor der er noget andet og mere på spil end den rene opgaveløsning, og planlægningen af denne. Der hvor der er noget på spil, som ligger uden for det rum man som leder normalt bør bevæge sig ind i. Det kan være rent private problemstillinger, det kan være medarbejderen har udfordringer som ikke kan løses ved normal ledelse.

Er det stress?

Ofte kalder vi det stress. Men i virkeligheden er det vi kalder stress, meget ofte noget andet end hvad man kan kalde en ren overbelasting i arbejdsopgaver. Det kan være mistillid til ledelsen, konflikt i teamet, tab af mening i udførelsen af arbejdsopgaverne. Det kan også være mere kliniske lidelser, fx angst og depression. Og selvfølgelig kan der også være tale om stress. Under en kam kan man kalde det for mistrivsel.

Når medarbejderen ikke trives

Mistrivsel i arbejdslivet er en alvorlig sag. Det er ikke fordi vi skal være glade og gode venner hele tiden. Men sætter mistillid, konflikt og mistrivsel sig først fast kan vejen ud være svær at finde. Og i værste fald ender det med at medarbejderen sygemeldes, opsiges eller finder andet arbejde. Alt sammen med store økonomiske og menneskelige konsekvenser.

Et upartisk rum

Derfor er det en god investering at tilbyde medarbejdere i mistrivsel et samtaleforløb, hvor de i et fortroligt rum har mulighed for at finde vej til at løse deres udfordringer i arbejdslivet. Jeg har rigtig meget erfaring med denne type af samtaler, på alle niveauer, og har en god forståelse for den svære situation såvel den enkelte som organisationen, befinder sig i.

Ring på tlf. 31798132, eller send mig en besked, for at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe jer.